informatie over p2k2sms


home     informatie     demo     aanmelden     log in     contact     status

informatie over p2k2sms

Zoals de opzet van deze website al doet vermoeden houden wij van simpel. Wij houden echter niet alleen maar van simpel maar ook van robuust. En dat is dan ook precies wat wij u bieden: een simpele maar robuuste dienst die u de mogelijkheid biedt om p2000 berichten te ontvangen op uw mobiele telefoon tegen een voordelig tarief. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

LET OP: wij accepteren momenteel geen nieuwe aanmeldingen!algemene werking
Wij ontvangen continu de door het p2000 semafoonnetwerk uitgezonden berichten en vergelijken ieder bericht met de door onze gebruikers ingestelde filters. Zodra een bericht voldoet aan een filtercriterium van een gebruiker dan sturen wij dit bericht via sms direct door naar die gebruiker. Wij streven naar een zo snel mogelijke verwerking en alarmering en kunnen in de meeste gevallen een ontvangen bericht binnen 15 seconden op uw mobiele telefoon afleveren en in vrijwel alle gevallen binnen een minuut.

mogelijkheden filters
De kern van deze dienst wordt gevormd door de filters die door de gebruiker ingesteld worden, deze bepalen welke berichten er wel of juist niet doorgestuurd worden. Wij bieden u een uitgebreid aantal opties om deze filters samen te stellen. Zo kunt u per filter één specifieke capcode definiëren (bijvoorbeeld 130007) of een bereik van capcodes (bijvoorbeeld van 103000 tot 105999). Naast een naam is dit is de minimum vereiste voor een filter om te kunnen functioneren maar om te voorkomen dat u ieder naar deze capcode(s) verstuurd bericht op uw telefoon binnenkrijgt kunt u in totaal zeven teksten van ieder maximaal 32 karakters definiëren waarop gefilterd wordt alvorens het bericht doorgestuurd wordt. Twee van deze teksten zijn de zogenaamde "vereiste teksten" en de overige vijf zijn de "uitsluitingsteksten". Een bericht wordt pas doorgestuurd op het moment dat het overeenkomt met de ingestelde capcode(s), het alle "vereiste teksten" bevat èn geen van de "uitsluitingsteksten" bevat. demo filter

activeren en deactiveren
Het (de)activeren van filters kan vanuit het filter-scherm met één simpele muisklik per filter gerealiseerd worden. Tevens is het mogelijk om vanuit het overzichtscherm de gehele dienst met één muisklik te (de)activeren. In dat laatste scherm kunt u ook een "niet storen periode" configureren waarin u aan kan geven dat u bijvoorbeeld tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens geen berichten wenst te ontvangen.

kosten en tarieven
Voor de eerste aanmelding betaalt u een starttarief van € 25.00 waarvoor u een tegoed van 125 berichten ontvangt. Opwaarderen kan volgens onderstaande tabel:
    waarde        aantal berichten    
€ 10.0050 berichten
€ 25.00125 berichten
€ 50.00250 berichten
€ 100.00500 berichten
Wij accepteren betalingen via PayPal (PayPal-tegoed of creditcard) en via bitcoin. U hoeft geen PayPal account te hebben of aan te maken als u met een creditcard wilt betalen. Indien u kiest voor betaling via bitcoin ontvangt u nu tijdelijk 5 tot 10 extra berichten per betaling!

aanmeldprocedure
Om u aan te melden klikt u bovenaan deze pagina op de link "aanmelden" en vult u vervolgens uw emailadres en uw Nederlandse mobiele telefoonnummer waarop u de p2000 berichten wilt ontvangen in. Nadat u op de knop "aanmelden" hebt geklikt ontvangt u een email met daarin een bevestigings-link. Klik op de link of kopieer deze naar de adresbalk van uw browser om uw emailadres te bevestigen. Nadat u uw emailadres heeft bevestigd dient u uw eerste € 25.00 starttegoed toe te voegen om uw account te activeren. U kunt hiervoor gebruik maken van Paypal, creditcard of bitcoin. Zodra uw betaling is bevestigd (meestal binnen enkele minuten) ontvangt u een email met uw inloggegevens en een sms-bericht met een activatiecode op het door u opgegeven mobiele telefoonnummer. Log met het zojuist per email ontvangen wachtwoord in en vul uw zojuist per sms ontvangen activatiecode in. U hebt nu volledige toegang tot uw account en kunt beginnen met het configureren van uw filters. Indien u geactiveerd heeft met bitcoin kan het tot enkele uren duren (gemiddeld is 1 uur) voordat uw berichten-tegoed beschikbaar komt.

"dit kan gratis met een smartphone app"
Dat is juist, er zijn meerdere apps beschikbaar die p2000 berichten kunnen ontvangen maar die oplossingen vinden wij niet "simpel en robuust". Deze smartphone apps zijn niet altijd even snel met het doorgeven van berichten, trakteren je op reclame, versturen "onder water" allerlei gebruiksgegevens en/of trekken je accu snel leeg. Bovendien is er altijd een werkende internetverbinding voor nodig en die laat in landelijke of extreem drukke gebieden vaak te wensen over. Zeker wanneer men zich in de buurt van een grote calamiteit bevindt is de mobiele internetverbinding het eerste dat gaat haperen. Dat geldt niet voor het sms-verkeer: de techniek waarmee het sms-verkeer wordt afgehandeld is zeer robuust van opzet en blijft, zolang er dekking is, altijd werken, zelfs als er geen (werkende) internetverbinding meer is en/of als er geen gesprekskanalen meer beschikbaar zijn. Bij een extreme hoeveelheid sms-verkeer zal er hooguit een vertraging optreden die in de regel niet verder oploopt dan enkele tietallen seconden. Voor het ontvangen van p2000 berichten via sms volstaat iedere oude/simpele mobiele telefoon. Alarmering van p2000 berichten via sms: simpel en robuust!

tot slot
Hoewel wij er van overtuigd zijn een zeer bedrijfszekere dienst opgezet te hebben kunnen wij nooit garanderen dat ons systeem 100% van de tijd beschikbaar is en dat in alle gevallen berichten zullen worden doorgestuurd die voldoen aan de door de gebruiker ingestelde filtercriteria. Wij aanvaarden daarom dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke eventuele schade dan ook.©2021 p2k2sms.nl    Postbus 5   1510AA  Oostzaan